VTC4 Kênh thời trang và cuộc sống

VTC4/Yeah1 Family là kênh hoàn toàn dành cho Teens, với các chương trình hết sức hấp dẫn mang tên như: Tiếng Nói Teen, Key Life, Tôi Và Tuổi Teen, Teen Balô, Nhiệt Kế Trái Tim, Mồ Hôi Tím v..v..